Ouderschapsverlof in de horeca, hoe zit het ook alweer?

  • Leestijd 2 - 5 min
  • 15/03/24
Ouderschapsverlof in de horeca, hoe zit het ook alweer?

Werknemers kunnen aanspraak maken op allerlei soorten verlof, maar ouderschapsverlof horeca is het verlof waarin het meest gewijzigd is de afgelopen jaren. Omdat dit verlof best veel impact kan hebben op je bedrijfsvoering, besteden we in dit blog nogmaals aandacht aan de regels en zaken omtrent ouderschapsverlof horeca. Waar we spreken over kinderen, hebben we het over eigen kinderen, adoptiekinderen, erkende kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen en aspirant-adoptiekinderen die bij de medewerker wonen volgens de basisregistratie personen (BRP).

Wat veranderde er in het ouderschapsverlof horeca

Ouderschapsverlof bestaat al geruime tijd. We hadden het hierbij altijd over onbetaald ouderschapsverlof horeca dat ouders op kunnen nemen tot hun kind acht jaar is. Dit is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Sinds augustus 2022 is er echter nog een vorm van ouderschapsverlof bij gekomen: betaald ouderschapsverlof horeca.

Ouders mogen in het eerste levensjaar van hun kind negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit is maximaal 9 keer het aantal uur van hun werkweek die zij in het eerste levensjaar vrij mogen opnemen. Ze krijgen dan 70% van het normale dagloon betaald (tot het maximale dagloon). Echter moet dit van te voren schriftelijk zijn aangevraagd bij de werkgever. Het idee achter dit wettelijk vastgelegde extra verlof is dat ouders meer tijd door kunnen brengen met hun (pasgeboren) kind. Dit ouderschapsverlof horeca wordt via een UWV-uitkering betaald.

Geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof horeca, wat is het verschil?

Ten onrechte worden geboorteverlof en ouderschapsverlof horeca soms door elkaar gebruikt. Het zijn twee verschillende soorten verlof. Het standaard geboorteverlof is het betaalde verlof (eenmaal het aantal werkuren per week) dat de partner direct na de geboorte van het kind op kan nemen. Het standaard geboorteverlof moet de partner binnen vier weken na de geboorte opnemen en wordt betaald door de werkgever.

De partner mag ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week). Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen. De werknemer krijgt tijdens het aanvullend geboorteverlof 70% van zijn of haar normale dagloon (tot het maximale dagloon).

Beide ouders kunnen betaald ouderschapsverlof opnemen. Voor de partner moet dit na het aanvullend geboorteverlof. Dit is maximaal 9 weken (9 keer het aantal werkuren per week). Zij moeten het betaald ouderschapsverlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. De werknemer krijgt tijdens het betaald ouderschapsverlof 70% van zijn of haar normale dagloon (tot het maximale dagloon).  
Het onbetaald ouderschapsverlof is het verlof dat beide ouders op kunnen nemen tot het kind acht jaar is. Na opname van het betaald ouderschapsverlof is dit maximaal 17 weken (17 keer het aantal werkuren per week).

Een medewerker wordt als partner gezien als hij of zij aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Getrouwd is met de moeder;
  • Een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder;
  • Ongehuwd samenwoont met de moeder;
  • Het kind erkent.

Ouderschapsverlof horeca, wat houdt het nu concreet in?

Hoe zit het nu concreet met ouderschapsverlof horeca? Een deel moet binnen een jaar opgenomen worden, een ander deel binnen acht jaar en wie betaalt nu wat. In dit voorbeeld gaan we voor het gemak even uit van een werknemer die fulltime (38 uur) werkt.

Per kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof horeca van 26 keer het aantal uren dat de medewerker per week werkt. In dit voorbeeld komt dat dus in totaal neer op 26x38 uur = 988 uur. De eerste negen weken (9x38=342 uur) van het ouderschapsverlof horeca krijgt de werknemer 70% van zijn of haar normale dagloon doorbetaald door de werkgever. De werkgever kan hier op zijn of haar beurt weer een uitkering bij het UWV voor aanvragen. Voorwaarde voor het doorbetaalde ouderschapsverlof horeca is dat de negen weken opgenomen moeten worden binnen het eerste levensjaar van het kind. De voorwaarde voor de overige zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof horeca is dat deze opgenomen worden voor het achtste levensjaar van het kind.

Ouderschapsverlof horeca aanvragen

Ouderschapsverlof horeca moet minimaal twee maanden voordat het verlof ingaat schriftelijk bij de werkgever aangevraagd worden. Dit kan ook direct bij indiensttreding zijn. De medewerker mag zelf invulling geven aan hoe hij of zij het verlof op wil nemen. Het ouderschapsverlof horeca mag aaneengesloten opgenomen worden, of bijvoorbeeld een paar weken in de eerste periode en het restant pas later in de zeven jaar, of hij of zij kan ervoor kiezen om de uren te spreiden en wekelijks een aantal uur op te nemen gedurende een langere periode. Als ze bijvoorbeeld één middag per week (4 uur) ouderschapsverlof opnemen, dan hebben ze in ons voorbeeld recht op 988/4 = 247 weken een middag ouderschapsverlof.

Ga in gesprek met je medewerker over of en hoe ze het ouderschapsverlof horeca willen inzetten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Let er wel op dat ze wettelijk recht hebben op het verlof en er geen regels zijn over hoe en wanneer ze het opnemen, dus jij mag als werkgever niet bepalen hoe ze het verlof inzetten.

Ouderschapsverlof horeca weigeren

Hier kunnen we kort over zijn: in principe mag je een aanvraag voor ouderschapsverlof horeca niet weigeren. De enige uitzondering hierop is wanneer het verlof jouw bedrijf ernstig in de problemen brengt vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In dat uitzonderlijke geval kan je in overleg met de medewerker andere afspraken maken over de verdeling van de verlofuren. Dit kan tot vier weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof. Er is (juridisch gezien) echter zelden sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Jaarlijks terugkerende drukke periodes of evenementen, lastig te regelen of dure vervanging, projecten die stil komen te liggen zijn bijvoorbeeld allemaal geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Daarnaast zorgt weigeren

Vakantie, ziekte, ontslag en meerdere kinderen

Alleen over het doorbetaalde deel van het ouderschapsverlof horeca worden vakantie-uren opgebouwd. Dat zijn dus negen van de 26 weken. Als de medewerker het ouderschapsverlof deels opneemt en daarnaast dus ook gewoon werkt, geldt dat je alleen de uren betaalt die de medewerker zou werken als hij of zij ziek wordt. Wanneer een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, heeft hij of zij geen recht meer op ouderschapsverlof horeca. Het verlof stopt op de eerste dag na de datum van uitdiensttreding.

Wanneer een medewerker meerdere kinderen heeft of krijgt, kan hij of zij voor meerdere kinderen tegelijkertijd ouderschapsverlof horeca opnemen. Een medewerker hoeft niet eerst het ouderschapsverlof van het eerste kind op te maken voordat hij of zij het verlof van het andere kind in laat gaan. Dit geldt ook voor adoptiekinderen. Bij een tweeling geldt dat de medewerker recht heeft op tweemaal het ouderschapsverlof. Wanneer het pleeg- of stiefkinderen betreft heeft de werknemer recht op één keer negen weken betaald ouderschapsverlof, ongeacht het aantal kinderen.

Alle personeelszaken in één klap geregeld

Wil je meer weten over ouderschapsverlof horeca en wat dit voor jouw zaak betekent? Onze ervaren HR-medewerkers vertellen je er graag meer over. Bij Fooks denken we graag met je mee in mogelijkheden over al je personeelszaken. Wil jij je liever bezighouden met ondernemen dan met personeelszaken en administratie? Dan is Fooks Payrolling misschien wel een goede oplossing voor jouw bedrijf. Wij nemen je het juridisch werkgeverschap uit handen en buigen ons over zaken als ouderschapsverlof aanvragen en alle administratieve zaken die erbij komt kijken. Jij houdt je bezig met wat je écht leuk vindt: in alle vrijheid ondernemen. Geen risico’s, geen geregel. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.