Plan een gratis demo

In deze kosteloze online demo doorlopen we samen de mogelijkheden binnen Fooks. Wij laten zien hoe je o.a. kunt plannen, een rooster kunt maken en hoe de gewerkte uren van medewerkers bijgehouden worden. Daarnaast kijken we naar het aanmelden van medewerkers, het digitaal ondertekenen van documenten, verlof en verzuim. Na deze demo kan je direct aan de slag met het inrichten van jouw eigen Fooks omgeving.

Voor deze demo maken we gebruik van Microsoft Teams. Heb jij nog geen Teams? Geen probleem, het is niet nodig om Teams te installeren. Je ontvangt voorafgaand aan onze afspraak een mail met verdere uitleg over de demo. Tot snel! 

Plan online demo